Salmevalg

Trykk på salmenavnet for å få lese teksten

ALLTID FREIDIG NÅR DU GÅR

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Alltid freidig når du går
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

2 Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.

3 Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke.

BRED DINA VIDA VINGAR

Antall vers: 2 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Bred dina vida vingar, o Jesus öfver mig. Och låt mig stilla hvila i ve og væl hos dig. Blif du mit alt i alla, min visdom och mit råd, och låt mig alla dagar få lefva blott at nåd.
 

2 Förlåt mig alla synder, och två mig i dit blod! Gif mig et helligt sinne, en vilja ny och god! Tag i din vård och hægnad oss alla, stora, små!
och låt i frid oss åter til nattens hvila gå.

DEN STORE HVITE FLOKK

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: 1

1 Den store, hvite flokk å se
Som tusen berge full av sne
Med skog omkring Av palmesving,
For tronen hvem er de?
Det er den helteskare som
Fra verdens store trengsel kom
Og har seg todd I Lammets blod
Til himlens helligdom.
Der holder de nå kirkegang
Med uopphørlig jubelklang
I høye kor, Hvor Gud han bor
Blant alle englers sang.
 

2 Her gikk de under stor forakt,
Men se dem nå i deres prakt
For tronen stå Med kronen på
I himlens prestedrakt!
Sant er det, i så mangen nød
En tårestrøm på kinnen fløt,
Men Gud har dem Straks de kom hjem,
Avtørret på sitt skjød.
Fra syd og nord, fra øst og vest
De samles til hans løvsalsfest,
Og Lammet selv Ved livets elv
Er både vert og gjest.
 

3 Til lykke, kjempesamling, ja,
Nå tusenfold til lykke da,
At du alt her Fikk Jesus kjær
Og slapp så vel herfra!
Du har foraktet verdens trøst,
Så lev da evig vel, og høst
Hva du har sådd  Med sukk og gråt,
Blant tusen englers lyst!
Oppløft din røst, slå palmetakt
Og syng av himmelsk kraft og makt:
Pris være deg Evindelig
Vår Gud og Lammet  sagt!

DYPE STILLE, STERKE MILDE

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

Dype, stille, sterke, milde
Guddomsord fra himmelhavn
Kaller, beder, sjeler leder
Til den gode hyrdes favn
Vitner om hva oss er givet:
Jesus er vår vei til livet.
 

Frelser kjære, takk deg være
For din nåde mot vår jord!
Tiden rinner, verden svinner,
Evig dog består ditt ord.
Med ditt ord din nåde varer,
Er vårt vern mot alle farer.
 

Drag de mange sjeler bange
Til deg ved din Hellig Ånd!
Alle vegne døden segne
For din sterke frelserhånd!
Før oss frem på livets veie,
Før oss inn til livets eie!

FAGER KVELDSOL SMILER

Antall vers: 4 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Fager kveldsol smiler
over heimen ned,
jord og himmel kviler
stilt i heilag fred.
 

2 Berre bekken brusar
frå det bratte fjell,
høyr, kor sterkt det susar
i den stille kveld!
 

3 Ingen kveld kan læra
bekken fred og ro,
ingi klokke bera
honom kvilebod.
 

4 Så mitt hjarta stundar,
bankande i barm,
til eg eingong blundar
i Guds faderarm.

HAN TEK IKKJE GLANSEN AV LIVET

Antall vers: 5 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Han tek ikkje glansen av livet,
den Frelsar som kallar på deg.
Fyrst då kan for alvor du leva
når han får deg fylgja på veg.
 

2 Du høyrer dei dårande røyster
som lovar deg gullglim og glans,
men ingen legg lys over vegen
som Jesus og kjærleiken hans.
 

3 Han hjelper i brattaste bakkar
og stør deg når vegen vert smal.
Han signar dei sollyse sletter
og lyser i dødsskuggens dal.
 

4 Han fører deg frelst over fjorden,
heilt fram til den himmelske strand.
Når døden sin brotsjø du møter,
vil Jesus dra båten i land.
 

5 Han tek ikkje glansen av livet,
han gyller din morgon og kveld
og opnar ei dør til dei salar
der æveleg høgtid du held.

BEDRE KAN JEG IKKE FARE

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Bedre kan jeg ikke fare
enn å fare til min Gud.
Bedre kan jeg ikke svare
når jeg får om døden bud,
enn at jeg er vel beredt
og vil gjerne følge med.
Bedre kan jeg ikke stige
enn å flytte til Guds rike.
 

2 Bedre kan jeg ikke fremmes
enn å dø i Jesu navn.
Bedre kan jeg ikke gjemmes
enn i Herrens hånd og favn.
Himlens hus har hellig fred,
der er gjort i stand et sted.
Liv og lyst og fred og glede,
alt er der i Gud til stede.
 

3 Derfor takker jeg av hjertet
Gud som tar imot min ånd.
Endt er snart den siste smerte,
jeg er trygg i Herrens hånd.
Krist som mine synder bar,
og som alltid trofast var,
all min syndeskyld vil dekke
og av dødens søvn meg vekke!

DEG VÆRE ÆRE

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
Åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!
 

Kor:
Deg være ære,
Herre over dødens makt!
Evig skal døden være
Kristus underlagt.
 

2 Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er!
Kor:
 

3 Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.
Kor:

DER ROSOR ALDRI DØR

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

Till en stad jag er på vandring,
synden der er utanfør.
Livets tre står der i blomning,
der som rosor aldrig dør.
 

Der skal rosor aldrig falna,
ingen frostnatt den førstør.
Till en stad jag er på vandring,
dit der rosor aldrig dør.
 

Svårigheter her vi møta,
Satans snaror her førfør.
Inga frestelser i staden,
der som rosor aldrig dør.
 

Der skal rosor aldrig falna,
ingen frostnatt den førstør.
Till en stad jag er på vandring,
dit der rosor aldrig dør.
 

Næra, kjæra er hos Jesus,
skaror sjunger nu i kør.
Ventar på at jag skall komma,
dit der rosor aldrig dør.
 

Der skal rosor aldrig falna,
ingen frostnatt den forstør.
Till den stad jag er på vandring,
dit der rosor aldrig dør.

EG VEIT I HIMMELRIK EI BORG

Antall vers: 10 vers

Anbefalte vers: 1,2,3,8,10

1 Eg veit i himmerik ei borg,
ho skin som soli klåre,
der er kje synder eller sorg,
der er kje gråt og tåre.
 

2 Der inne bur Guds eigen Son
i herlegdom og æra,
han er mi trøyst og trygge von,
hjå honom eg skal vera.
 

3 Eg er ein fattig ferdamann
må mine vegar fara
herfrå og til mitt fedreland,
Gud meg på vegen vara!
 

4 Eg med mitt blod deg dyrt har løyst,
eg inn til deg vil treda,
og gjeva hjarta mod og trøyst
og venda sorg til glede.
 

5 Er du meg tru og bruka vil
Guds ord og sakramente,
di synd er gløymd, di sorg vert still,
di heimferd glad du vente!
 

6 Når verdi all som drivesand
med gull og gleda viker,
då stend eg ved di høgre hand,
ein ven som aldri sviker.
 

7 Eg fattig hit til verdi kom
og rann av ringe røter,
fer herifrå med handi tom,
og dødens vald meg møter.
 

8 Men visst eg veit, ein morgon renn
då dødens natt skal enda.
Min lekam opp or gravi stend
og evig fryd får kjenna.
 

9 Så hjelp oss du, vår Herre Krist,
ditt blod for oss har runne:
Din beiske død har sant og visst
oss himmelriket vunne.
 

10 Me takkar deg til evig tid,
Gud Fader, alle saman,
for du er oss så mild og blid
i Jesus Kristus! Amen

FRED TIL BOT FOR BITTERT SAVN

Antall vers: 2 vers

Anbefalte vers: Begge

1 Fred til bot for bittert savn
gav oss Gud i Jesu navn,
fred oss kjøpte med sitt blod,
fred oss Jesus etterlot.
Kristendom er i en sum
fredens evangelium.
 

2 Fred er kirkens velkomstord
og farvel på denne jord;
i vår dåp det til oss lød,
skal gjenlyde i vår død:
Fred med dere, Herrens fred,
nå og i all evighet!

HER MØTES ALLE VEIE

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Her møtes alle veie
på gravens bratte rand,
her er vårt siste leie
i skyggers mørke land.
Her synker alle hender,
her visner hver en krans,
her samles muldens frender,
her falmer støvets glans.
 

2 Men han som tok med glede
imot oss i vår dåp,
forbyr vår søskenkjede
å sørge uten håp.
Hvor, til Gud Faders ære,
vår drott med seier for
der skal hans tjener være
med ham, sin Herre stor.
 

3 Så smile da hvert øye
selv gjennom tåresky.
Vi skimter i det høye
det store morgengry!
Men takk vi folder hender
i Jesu Kristi navn,
for støvets veier ender
i herlighetens havn!

BLOTT EN DAG

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, vel ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
giver ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.
 

2 Själv han mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Att sin dyra egendom bevara,
denna omsorg har han lagt på sig.
“Som din dag, så skall din kraft ock vara,”
detta löfte gav han mig.
 

3 Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla,
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.

DEILIG ER JORDEN

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

Deilig er jorden, prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre riker på jorden
Går vi til paradis med sang.
 

Tider skal komme, tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang;
Aldri forstummer tonen fra himlen
I sjelens glade pilgrimssang.
 

Englene sang den først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden, menneske fryd deg!
Oss er en evig frelser født!

DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Det er makt i de foldede hender,
i seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender:
Han har lovet at svar skal du få.
 

Kor:
Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer, det fram dog skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!
 

2 Du som ber for ditt barn, dine kjære,
er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
himlens bønnesvar engang du får.
Kor:
 

3 Det er makt i de foldede hender
når i Frelserens navn du får be.
Og engang, når du livsløpet ender,
hvert et bønnesvar klart skal du se.
Kor:

EIN FIN LITEN BLOME

Antall vers: 9 vers

Anbefalte vers: 1,2,3,4,6,9

1 Ein fin liten blome i skogen eg ser,
I granskogen diger og dryg,
Og vent mellom mose og lyng han seg ter.
Han står der så liten og blyg.
 

2 Sei, ottast du ikkje i skogen stå gøymd
Der skuggane tyngja deg må?
-Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd,
Til ringaste blom vil han sjå.
 

3 Men ynskjer du ikkje i prydhagen stå,
Der folk kunne skoda på deg?
-Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
Eg føddest til skogblome, eg.
 

4 Ein dag vil den stormande vinter deg nå,
Då vert det vel dødsdagen din.
-Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
Til vårsola kysser mitt kinn.
 

5 Eit bod frå min Herre du blome meg ber:
Om ensleg eg vert på min veg,
Så veit eg at Herren vil vera meg nær,
Gud Fader, han vernar og meg.
 

6 Om enn eg er liten, har Herren meg kjær,
Med honom eg kjenner meg sæl.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
Med bøna eg sovnar kvar kveld.
 

7 Ein kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær,
I blodet hans reinsa den er.
Den høver for himlen, der gullgater er,
Den høver for vandringa her.
 

8 Som blomen om vinteren visnar eg av,
Men gled meg, for då står eg brud.
Lat lekamen kvila med fred i si grav,
Mi sjel, ho er heime hos Gud!
 

9 Ja, glad skal eg vakna hos Jesus eingong
I morgonen æveleg klår,
Og blanda med heilage englar min song
I himmelen, dit døden ei når!

GUD, NÅR DU TIL OPPBRUDD KALLER

Antall vers: 5 vers

Anbefalte vers: 1,2,5

1 Gud, når du til oppbrudd kaller,
hele livets dag trer frem:
Barndom, ungdom, moden alder,
arbeid, hvile, gjerning, hjem.
Alt jeg ser i dødens port:
Sorg og glede, smått og stort.
 

2 Takk for alle livets gleder,
tusenfryd ved veiens kant,
takk for sorgens stille steder,
takk for hver en venn jeg vant!
Takk for minner, takk for håp,
takk for smertens bitre dåp!
 

3 Gud, for deg jeg vil meg bøye,
skrifte all min synd for deg.
Alt det skjulte ser ditt øye,
ser du troens gnist hos meg?
Dårlig lød jeg Jesu bud,
fattig var mitt ord om Gud.
 

4 Jesus sitter ved mitt leie,
han har tid når andre går;
han sin fred meg gir i eie,
han det tause sukk forstår.
Sterkest stråler korsets lys
midt i dødens kolde gys.
 

5 Gud, som meg til arbeid kalte,
og som nå meg hvile bød,
du som mine dager talte,
og som gav meg livets brød,
hjelp meg i den siste vakt!
Kle meg i din hvite drakt!

HERRE GUD, DITT DYRE NAVN OG ÆRE

Antall vers: 3 vers

Anbefalte vers: Alle

1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære
over verden høyt i akt skal være,
og alle sjele,
de trette træle,
alt som har mæle
de skal fortelle
din ære.
 

2 Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mann var døde.
Om slekter svimler,
blant stjernestimler,
i høye himler
utallig vrimler
Guds grøde.
 

3 Høye hall og dype dal skal vike,
jord og himmel falle skal tillike,
hvert fjell, hver tinde
skal brått forsvinne,
men opp skal rinne,
som solen skinne,
Guds rike!