Humanistisk begravelse

av | mar 9, 2018 | Seremonien

Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser.

Vi kan være behjelpelig med å kontakte humanistisk forbund, forretter av gravferden musikere, sanger og andre involverte.

Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter.

Skaffer til veie seremonirom.

Trykking av sanger.

Dødsannonse.

Levere kister og askeurner.

Stell av den døde.

Pynting av seremonirom.

Legger til rette og deltar under seremonien.

Søke om gravferdsstønad.

Bestille nytt gravmonument og sørger for navnetilføyelse på eksisterende monument.

Skaffer til veie nøytralt ventekors

Les mer om