Dødsannonser

av | mar 9, 2018 | Dødsfall

Dødsfall kunngjøres gjennom en dødsannonse i en eller flere aviser. Ønsker de etterlatte at seremonien skal finne sted i stillhet, kan annonsen rykkes inn etter at gravferden har funnet sted. Avdøde kan også ha bedt om at dødsfallet ikke kunngjøres.

Erfaring viser at åpenhet omkring omstendighetene og deltagelse fra personer utenfor den nærmeste familien kan være en god støtte i sorgen. Det er de etterlatte som tar den endelige beslutningen om kunngjøring av dødsfall. Dødsannonsen kan rykkes inn så snart tid og sted for seremonien er bestemt. Byrået er behjelpelig med utforming og oversending av annonsen.

Våre dødsannonser