Seremonien

4 innlegg

Flerkulturell begravelse

Vi  medvirker også til andre typer seremonier, som livssynsåpen seremoni hvor pårørende bestemmer selv hvor og hvordan begravelsen skal være. Det kan være flerkulturell begravelse eller begravelse uten noen form for religiøse ritualer. Noen ønsker begravelse uten seremoni, og det kan vi også være behjelpelig med å arrangere. Uavhengig av […]

Kirkelig begravelse

Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser. Vi kan være behjelpelig med å kontakte kirkekontoret, eventuelt prest, musikere, sangere og andre involverte. Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter. Trykking av sanger. Dødsannonse. Levere kister og askeurner. Stell av den døde. Pynting av kirkerommet. Legger […]

Humanistisk begravelse

Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser. Vi kan være behjelpelig med å kontakte humanistisk forbund, forretter av gravferden musikere, sanger og andre involverte. Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter. Skaffer til veie seremonirom. Trykking av sanger. Dødsannonse. Levere kister og askeurner. Stell av […]

Begravelse

Seremonien tilrettelegges etter deres og avdødes ønsker så godt det lar seg gjøres innenfor de rammene vi har. Her vil vi lede dere gjennom planleggingen, både når det gjelder valg av type seremoni, sted, programhefter og musikk etc. Hos Larsens Begravelsesbyrå kan vi legge til rette for ulike typer seremonier […]