Produkter og tjenester

6 innlegg

Produkter og tjenester

Prisliste

Larsens  Begravelsesbyrå (Prisliste pr 1. juni 2022) Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking.  Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser […]

Produkt og tjenester

Vi har ett utvalg av kister og kan skaffe på forespørsel Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet Stell av den døde og nedlegging i kiste Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor Visning / båreandakt Fastsettelse av tid og sted for seremoni Gjøre avtale med prest / taler om seremoni […]