Begravelse

av | mar 9, 2018 | Seremonien

Seremonien tilrettelegges etter deres og avdødes ønsker så godt det lar seg gjøres innenfor de rammene vi har. Her vil vi lede dere gjennom planleggingen, både når det gjelder valg av type seremoni, sted, programhefter og musikk etc.

Hos Larsens Begravelsesbyrå kan vi legge til rette for ulike typer seremonier som:

pluss det som er skrevet om kirkelig og humanistisk begravelse.

Kontakt oss: larsens.byraa@gmail.com og telefonnummer 75 02 37 99 og 959 44 134