nasdag

14 innlegg

Virke Gravferd

Virke tilbyr en rekke produkter og tjenester som gir arbeidsgivere, ledere og ansatte støtte og hjelp i det daglige arbeidet.

Bestill begravelse

På våre minnesider kan alle som ønsker å hedre og minnes et familiemedlem eller en venn få muligheten til det. Skriv gjerne inn din siste hilsen, tenn et lys eller gi en gave om dette er opprettet på minnesiden.

Flerkulturell begravelse

Vi  medvirker også til andre typer seremonier, som livssynsåpen seremoni hvor pårørende bestemmer selv hvor og hvordan begravelsen skal være. Det kan være flerkulturell begravelse eller begravelse uten noen form for religiøse ritualer. Noen ønsker begravelse uten seremoni, og det kan vi også være behjelpelig med å arrangere. Uavhengig av […]

Kirkelig begravelse

Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser. Vi kan være behjelpelig med å kontakte kirkekontoret, eventuelt prest, musikere, sangere og andre involverte. Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter. Trykking av sanger. Dødsannonse. Levere kister og askeurner. Stell av den døde. Pynting av kirkerommet. Legger […]

Humanistisk begravelse

Fastsette tid for gravferdseremonien i samarbeid med deg og alle involverte instanser. Vi kan være behjelpelig med å kontakte humanistisk forbund, forretter av gravferden musikere, sanger og andre involverte. Tilrettelegger og tar kontakt med offentlige myndigheter. Skaffer til veie seremonirom. Trykking av sanger. Dødsannonse. Levere kister og askeurner. Stell av […]

Begravelse

Seremonien tilrettelegges etter deres og avdødes ønsker så godt det lar seg gjøres innenfor de rammene vi har. Her vil vi lede dere gjennom planleggingen, både når det gjelder valg av type seremoni, sted, programhefter og musikk etc. Hos Larsens Begravelsesbyrå kan vi legge til rette for ulike typer seremonier […]

Gravstein

Vi kan gi råd og veiledning vedrørende ny gravstein, inskripsjon på – og oppussing av – eksisterende stein og oppsetting av ventetegn. Se oversikt over våre gravstener. Prøv gjerne vår Samarbeidspartnere der du kan velge tilbehør til gravstein som lykter, vaser og lignende og mye annet.

Prisliste

Larsens  Begravelsesbyrå (Prisliste pr 1. juni 2022) Etter ny forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det på denne siden satt opp priser etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking.  Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser […]